Το αρχικό ραντεβού κρατάει περίπου 1 ώρα ενώ τα επαναληπτικά 30 λεπτά.
Προσφέρουμε και διπλά ραντεβού, δηλαδή μία συνεδρία με δύο άτομα ταυτόχρονα η οποία κρατάει 45 λεπτά.