Η συχνότητα των επαναληπτικών συναντήσεων εξαρτάται από τους στόχους σας, τις ανάγκες σας και την πρόοδο των προηγούμενων συναντήσεων. Για την διευκόλυνση σας, δημιουργούμε ένα χρονοδιάγραμμα συναντήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης.