Στην αρχική συνάντηση πραγματοποιούνται τα εξής:

 • Λήψη Iατρικού ιστορικού
 • Λήψη Κοινωνικού ιστορικού
 • Λήψη Διατροφικού ιστορικού
 • Επεξεργασία εργαστηριακών εξετάσεων (αν υπάρχουν)
 • Ανθρωπομετρικές Μετρήσεις
  – Σωματικό Βάρος
  – Λιπομέτρηση υψηλής ακρίβειας (ολική, τμηματική, σπλαχνική) με χρήση συσκευής πολλαπλών συχνοτήτων και 8 ηλεκτροδίων επαφής
  – Μετρήσεις για εκτίμηση κινδύνου νόσου (risk factors), όπως λόγος μέσης/περιφέρειας (WHR) κ.ο.κ.
  – Άλλες μετρήσεις, όπως μετρήσεις με την χρήση δερματοπτυχόμετρου ή μέτρηση βασικού μεταβολισμού ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης
 • Σκιαγράφηση του Διατροφικού και Κλινικού προφίλ

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διατροφή; Διαβάστε μερικά άρθρα ή δοκιμάστε ισορροπημένες και θρεπτικές συνταγές.