Ένα μεγάλο κομμάτι της κλινικής διατροφής, είναι η αναπαραγωγική ηλικία, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός.

Μάθετε τα πάντα για τη διατροφή κατά την περίοδο της σύλληψης, την κύηση και την επαναφορά βάρους κατά τον θηλασμό.